Historie​

​I 1892 startede en dygtig former Johan Jacob Jensen, efter at have arbejdet på orlogsværftet og Helsingør Skibsværft, Metalstøberiet Joh. Jensen under primitive forhold i en baggård i Westend i København, sammen med sin hustru Betty Wilhelmine Jensen, født Hagen.

  • ​Metalstøberiet producerede metalstøbegodt til maskin- og skibsindustrien. Da Johan Jacob Jensen afgik ved døden overtog hans søn Knud Johan Hagen driften af virksomheden. Knud Johan Hagens hustru Marie Hagen varetog De bogholderimæssige
  • I 1904 erhvervede Knud Johan Hagen og Marie Hagen ejendommen Vesterbrogade 134 og flyttede virksomheden til denne adresse. Produktionen blev udvidet til også at omfatte støbte stænger, skiver og foringer, der blev lagerført i 2 egne legeringer Slidfast Bronze og Hagenbronze. Hagenbronze er i dag firmaets patenterede varemærke. Der blev frem til 1966 drevet metalstøberi fra en 3 etagers bygning i
  • Af miljømæssige årsager erhvervedes i 1965 grund på ny udstykket erhvervsareal i Glostrup og et nyt og efter datidens forhold fuldt moderne metalstøberi blev opført, Knud Johan og Marie Hagens søn, Erik Hagen havde på daværende tidspunkt overtaget den daglige
  • Ved Erik Hagens død i 1996 overtog sønnen Knud Johan Hagen virksomheden, som han driver i dag. Det er således 4. generation der nu står ved roret. En slags ”arvefølge” der siger mere end mange årsberetninger om en virksomheds soliditet.

Johan Jensen & Søn Metalstøberi | Address: Gammel Strandvej 416 C | 3060 Espergæde | Phone: 43 96 13 77 | E-mail address: info@johan-jensen-og-son.dk